ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - SESJA 2017

 

W dniu 28.02.2017 r. odbyła się III sesja popularnonaukowa  ,,  Pamięci Żołnierzy Wyklętych- Niezłomnych” zorganizowana przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF oraz Gimnazjum nr 7. Koordynatorami przedsięwzięcia były pani Anna Dziadek i pani Teresa Tworek pod kierunkiem pani dyrektor Beaty Hucz-Pszon i pani dyrektor Bronisławy Miarczyńskiej

 

 Miała ona na celu:  upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, upowszechnienie wśród uczniów bytomskich szkół wiedzy o żołnierzach, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej, upowszechnienie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.

 

Patronat nad konkursem objęli

 

-Minister Edukacji Narodowej-  Anna  Zalewska

 

-Ministerstwo Obrony Narodowej- Antoni Maciarewicz

 

- Wojewoda śląski- Jarosław  Wieczorek

 

- Prezydent Miasta Bytomia- Damian Bartyla

 

- Śląski Kurator Oświaty- Urszula  Bauer

 

-Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

 

-Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Śląski w Katowicach

 

-NSZZ ,, Solidarność” Sekcja Oświaty i Wychowania

 

- Towarzystwo Miłośników Bytomia

 

- Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w Bytomiu

 

-Stowarzyszenie Wspólnota Polska oddział w Katowicach

 

-Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddziałw Bytomiu

 

- Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

 

- Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu

 

-Związek Harcerstwa Polskiego Śląska Chorągiew  Hufiec Bytom

 

-Firma Poligraficzna Waikiki

 

Patronat medialny:

 

Życie Bytomskie

 

Nasz Dziennik

 

Rzeczpospolita

 

TV Silesia

 

Radio Plus

 

Radio Piekary

 

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach

 

·         W czasie sesji uczniowie szkół bytomskich słuchali Pana  Adama  Kondrackiego przedstawiciela  IPN – Oddziałowe Biuro Poszukiwań i Identyfikacji w Katowicach   Żołnierze Wyklęci w perspektywie Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

 

·         Pani Barbary  Mielczarek- łączniczki WiN

 

·         Pani Moniki Bortlik- IPN – Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach Rotmistrz Witold  Pilecki

 

 

Podsumowano również konkursy: literacki, plastyczny, multimedialny i wiedzy o żołnierzach niezłomnych mieszkających w naszym mieście. Nasi uczniowie zajęli

 

I miejsce w konkursie wiedzy Patryk Sobała

 

III miejsce w konkursie plastycznym Marta Podlesińska

 


 


 

Wyniki   konkursów pod hasłem

,, Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

2017

 

 

II Miejski  Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

 

·         KATEGORIA  SZKOŁY  PODSTAWOWE

 

I miejsce- Patryk Sobala ze Szkoły Podstawowej nr 44 pod opieką Pana Andrzeja Migota

 

II miejsce- Zofia Nogaś ze Szkoły Podstawowej nr 6 pod opieką Pani Marty Pogody

 

III miejsce – Martyna Cimoch  ze Szkoły Podstawowej nr 6 pod opieką Pani Marty Pogody

 

III miejsce- Martyna  Politowska ze Szkoły Podstawowej nr 9 pod opieką Pani Łucji Franciszczak

 

 

·         KATEGORIA  SZKOŁY  GIMNAZJALNE

 

I miejsce- Jarosław Cepiga z Gimnazjum nr 8 pod opieką Pań Edyty Mazanek i Renaty Soczówki.

 

II miejsce- Marcel Demarczyk z Gimnazjum nr 7 pod opieka Pani Magdaleny Janczewskiej

 

III miejsce- Oliwia Książek z Gimnazjum nr 7 pod opieka Pani Magdaleny Janczewskiej

 

III Miejski Konkurs  Literacki  o Żołnierzach Wyklętych

 

 

·         KATEGORIA  SZKOŁY  PODSTAWOWE

 

I miejsce – Jarosław Gad ze Szkoły Podstawowej nr 45 pod opieką Pani Katarzyny Kowol

 

II miejsce – Natalia Zaczkowska ze Szkoły Podstawowej nr 45 pod opieką Pani Katarzyny Kowol

 

III miejsce- Wiktoria Tworek ze Szkoły Podstawowej nr 28 pod opieką Pani Agnieszki Słomka

 

III miejsce- Michał Skowronek ze Szkoły Podstawowej nr 33 pod opieką Pani Karoliny Gatner

 

·         KATEGORIA  SZKOŁY  GIMNAZJALNE

 

II miejsce- Maria Kurko z Gimnazjum nr 15 pod opieką Pani Anny Jaroszewskiej i Pana Dominika Stolki

 

III miejsce- Michał Hyla z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi pod opieką pań Katarzyny Zakrzewskiej i Aleksandry Ratajczyk-Niemiec

 

III Miejski Konkurs  Plastyczny  o Żołnierzach Wyklętych

 

·         KATEGORIA  SZKOŁY  PODSTAWOWE

 

I miejsce- Nicole Marek ze Szkoły Podstawowej nr 28 pod opieką Pani Marioli Mieszko

 

II miejsce- Antoni Bajda ze Szkoły Podstawowej nr 45 pod opieka Pani Katarzyny Kowol

 

III miejsce- Katarzyna Wcisło  ze Szkoły Podstawowej nr 45 pod opieka Pani Ewy Mazurek Wcisło

 

III miejsce- Natalia Greszta ze Szkoły Podstawowej nr 16 pod opieka Pani Aleksandry Jasickiej

 

III miejsce- Marta Podlesińska ze Szkoły Podstawowej nr 44 pod opieką Pani Janiny Bańczyk

 

·         KATEGORIA  SZKOŁY  GIMNAZJALNE

 

I miejsce- Mateusz Pandel- z Gimnazjum nr 7 pod opieką Pani Barbary Wadowskiej

 

II miejsce Alina Stelmaszczyk z Gimnazjum nr 9 pod opieką Pani Iwony Cieślar

 

II miejsce Maria Noworzyn z Gimnazjum nr 9 pod opieką Pani Iwony Cieślar

 

III miejsce- Patryk Pandel z Gimnazjum nr 7 pod opieką Pani Barbary Wadowskiej

 

III miejsce- Martyna Rutkowska z Gimnazjum nr 7 pod opieką Pani Barbary Wadowskiej

 

·        KATEGORIA  SZKOŁY  PONADGIMNAZJALNE

 

I miejsce- Michał Freus z IV LO im . Bolesława Chrobrego pod opieką Pani Iwony Orlacz

 

II miejsce- Szymon Łacheta z Technikum nr 4 pod opieką Pani Anny Morawiak

 

III miejsce- Olivier Urbański z Zespołu Szkół Usługowo Rzemieślniczych pod opieką Pani Lilianny Nawrockie

 

·        KATEGORIA  SZKOŁY  SPECJALNE

 

III miejsce Patrycja  Goman pod opieką Pani Magdaleny Kompała

 

III miejsce - Jakub  Łakomy pod opieką Pani Magdaleny Kompała

 

 

I Miejski Konkurs  Multimedialny  o Żołnierzach Wyklętych

 

·         KATEGORIA  SZKOŁY  GIMNAZJALNE

 

I miejsce – Agnieszka Samojedna  z Gimnazjum nr 6 ( ZSTiO)pod opieką Pana Andrzeja Migota

 

II miejsce- Sandra Wójcik z Gimnazjum nr 15 pod opieką Pana Dominika Stolki

 

III miejsce – Filip Pilarski z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi pod opieką

 

 Pani Jolanty Stępień

 


·        KATEGORIA  SZKOŁY  PONADGIMNAZJALNE

 

I miejsce – Paweł Bacik  z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących pod opieką Pana Andrzeja Migota

 

II miejsce- Agata Pinkowska z I Liceum Ogólnokształcącego po opieką  Pani Katarzyny Chabior -Mundała

 

II miejsce Patryk Grenczyk z Technikum nr 4 pod opieką Pani Anny Morawiak

 

III miejsce Patryk Nowak  z I Liceum Ogólnokształcącego pod opieką Pani Katarzyny Chabior -Mundała

  

 

SESJA NAUKOWA

"PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - NIEZŁOMNYCH"

W dniu 4 marca 2016 roku. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się II sesja naukowa poświęcona „Pamięci Żołnierzy Wyklętych- Niezłomnych”. Celem sesji było upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i upowszechnienie wśród uczniów bytomskich szkół wiedzy o żołnierzach Armii Krajowej, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem osób mieszkających i działających w Bytomiu. Sesja naukowa odbyła się w ramach bytomskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po wykładach prelegentów i części artystycznej wręczono nagrody laureatom konkursów plastycznego i literackiego oraz I edycji konkursu wiedzy.

  

Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi

i

Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEFF

w ramach miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

organizują w dniu

 

4 marca 2016r.


II sesję popularno- naukową


„Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych”


 

oraz Miejskie Konkursy dla uczniów bytomskich szkół:


 

 • Literacki- o życiu i działalności Żołnierzy Wyklętych
 • Plastyczny- praca związana z losami Żołnierzy Wyklętych
 • Wiedzy- życie i działalność konspiracyjna Żołnierzy Wyklętych i ich losach związanych z Bytomiem

 

REGULAMINY


II edycja Miejskiego Konkursu Literackiego i Plastycznego


oraz I edycja Miejskiego Konkursu Wiedzy pod hasłem


,,Bohaterowie - Żołnierze Wyklęci”

 

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ( Dz. U. z 2011r. z 2011r. Nr 32, poz. 160):

,, W hołdzie ,, Żołnierzom Wyklętym”- bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… „

Cele konkursu

 1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 2. Upowszechnienie wśród uczniów bytomskich szkół wiedzy o żołnierzach, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
 3. Upowszechnienie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
 4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
 5. Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności konspiracyjnej w Bytomiu: Starościn Eugenia, Szumska Urszula, płk. Woźniak Piotr, Antonina Wożniak, Duszyk Zbigniew, Sałabun Józef, płk. Jan Biały, Zdzisława Biały, płk. Studziński Franciszek, Wicińska Kazimiera, Szczęścikiewicz Aleksander, Michaliszyn Paweł, Biłejczuk Kazimierz Stanisław, Pluszczyńska Zofia, Utecki Michał, Tarnawski Tadeusz, ks. Józef Stefański, Nowotyński Zbigniew.
 6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej.

Organizatorzy :

-Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi,

-Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF

- Gimnazjum nr 7


P R O J E K T

Patronaty i instytucje wspierające:

-Minister Edukacji Narodowej- Anna Zalewska

-Ministerstwo Obrony Narodowej- Antoni Maciarewicz

- Wojewoda śląski- Jarosław Wieczorek

- Prezydent Miasta Bytomia- Damian Bartyla

- Śląski Kurator Oświaty- Stanisław Faber

-Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

-Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

-Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Śląski w Katowicach

-NSZZ ,, Solidarność” Sekcja Oświaty i Wychowania

- Towarzystwo Miłośników Bytomia

- Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w Bytomiu

-Stowarzyszenie Wspólnota Polska oddział w Katowicach

-Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu

- Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

- Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu

-Związek Harcerstwa Polskiego Śląska Chorągiew Hufiec Bytom

-Firma Poligraficzna Waikiki

Patronat medialny:

Życie Bytomskie

Nasz Dziennik

Rzeczpospolita

TV Silesia

Radio Plus

Radio Piekary

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach


WARUNKI KONKURSU

 1. Kategoria literacka:
 1. Wiersz o życiu i działalności Żołnierzy Wyklętych.
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
 3. Uczniowie uczestniczą w konkursie indywidualnie.
 4. Uczestnik nadsyła jeden wiersz w formie wydruku komputerowego oraz w formie elektronicznej na adres koordynatorów konkursu:

dziadekanna@poczta.onet.pl lub tertwor@wp.pl

 1. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani publikowane na stronach internetowych, ani też nagradzane w innych konkursach.
 2. Prace należy dostarczyć bezpośrednio do placówki organizatora do dnia 15 lutego 2016r.
 • Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Łużycka 12a lub
 • Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF , ul. Grota Roweckiego 6

 

 

 

 1. Prace należy nadesłać wraz z metryczką:

- imię i nazwisko autora,

- tytuł pracy konkursowej

- dane adresowe szkoły (szkoła, nr tel., adres

- nazwisko opiekuna, tel. i adres mailowy.

- oświadczenie

Każda szkoła może przesłać trzy prace literackie

 

II. Kategoria plastyczna:

 1. Praca plastyczna ma dotyczyć wydarzeń związanych z losami ,, Żołnierzy Wyklętych”.
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych , gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
 3. Uczniowie uczestniczą w konkursie indywidualnie.
 4. Tematem prac jest szeroko rozumiana idea dotycząca losów ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
 5. Prace mogą być wykonane w następujących dyscyplinach: malarstwo, grafika, rysunek, kolaż.
 6. Prace konkursowe mają być wykonane w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2
 7. Prace nie mogą zawierać elementów trójwymiarowych.( 3D)
 8. Prace należy dostarczyć bezpośrednio do placówki organizatora do dnia 15 lutego 2016r.

 

 • Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Łużycka 12a lub
 • Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF , ul. Grota Roweckiego 6
 1. Praca musi być oraz opatrzona metryczką umieszczoną na odwrocie pracy,

zawierającą:

- imię i nazwisko autora,

- tytuł pracy konkursowej

- dane adresowe szkoły (szkoła, nr tel., adres

- nazwisko opiekuna, tel. i adres mailowy

- oświadczenie

Każda szkoła może przesłać trzy prace plastyczne

Kryteria oceniania:

 1. Poprawność merytoryczna- zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych związanych z naszym miastem.
 2. Oryginalność ujęcia tematu.
 3. Poprawność językowa.
 4. Estetyka pracy.
 5. Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela.

Konkursy- prace literackie i plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach:

 • Szkoły podstawowe
 • Szkoły gimnazjalne
 • Szkoły ponadgimnazjalne

 

 1. Miejski Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych – Niezłomnych i ich losach powiązanych z Bytomiem

,,Bohaterowie - Żołnierze Wyklęci”

 

Zasady uczestnictwa:

1. Szkołę reprezentuje troje uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

2. Konkurs jest jednoetapowy.

Zgłoszenia należy przysyłać do15 lutego 2016r., do organizatora konkursu

na adres:

 • Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Łużycka 12a fax 32/2800069 lub
 • Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF , ul. Grota Roweckiego 6

e-mail: sekretariat@sp51.bytom.pl lub dziadekanna@poczta.onet.pl ,

 

Zakres tematyczny:

Życie i działalność konspiracyjna znanych bytomskich postaci:

Starościn Eugenia, Szumska Urszula, płk. Woźniak Piotr, Sałabun Józef, płk. Jan Biały, płk. Studziński Franciszek, Wicińska Kazimiera, Szczęścikiewicz Aleksander, Michaliszyn Paweł, Biłejczuk Kazimierz Stanisław, Pluszczyńska Zofia, Utecki Michał, ks. Józef Stefański, Żeglin Bronisław.

Uczestników konkursu obowiązuje:

 • Uczniów szkół podstawowych i gimnazjów: 1. Życiorysy Żołnierzy Wyklętych opracowane przez dr MałgorzatęKaganiec
 • Uczniów szkół ponadgimnazjalnych : 1. Życiorysy Żołnierzy Wyklętych opracowane przez dr Małgorzatę Kaganiec. 2. Grzegorz Mazur J. Węgierski Konspiracja Lwowska 1939-1945 Katowice 1997.
  3. Tomasz Balbus Ludzie podziemia AK-WiN w Polsce południowo zachodniej.


KARTA ZGŁOSZENIA

 

na Miejski Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych – Niezłomnych

,,Bohaterowie - Żołnierze Wyklęci”

 

Konkurs odbędzie się 02. 03.2016r. w Szkole Podstawowej nr 51

z Oddziałami Integracyjnymi

 

…...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/ nazwa szkoły, adres, telefon/

 

Imiona i nazwiska uczniów, klasa

 1. …………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………..
 3. ………………………………………………………………………………………………………..

 

Opiekun: ……………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Informacje dodatkowe:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czasie Sesji Popularno-Naukowej o Żołnierzach Wyklętych w Urzędzie Miejskim w dn. 04.03.2016r.

2. Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w konkursie. Przekazanie prac oznacza nieodpłatne przeniesienie na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do prac, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy zdnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).

4. Kwestie sporne nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Konkursu.

 

 

 

Jury:

 1. W skład Jury wchodzą przedstawiciele IPN, nauczyciele,

przedstawiciele organizacji kombatanckich, przedstawiciele organizatorów .

2.Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.

3.Jury ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania laureatów Konkursu.

 

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u koordynatorów :

 • Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi

Anna Dziadek- tel. 663927674, dziadekanna@poczta.onet.pl

 • Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF

Teresa Tworek – tel. 603597077 , tertwor@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnienie wizerunku mojego syna/ córki …………………………………………………………………………………

Na potrzeby organizacji II edycji ,, Miejskiego Konkursu Literackiego i Plastycznego

,, Bohaterowie- Żołnierze Wyklęci” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.

U. z 2002r. poz. 926 z późn, zmianami).

 

 

 

…………………………………………

( data i podpis opiekuna prawnego

lub pełnoletniego uczestnika)

 

 

******************************************************************

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnienie wizerunku mojego syna/ córki …………………………………………………………………………………

Na potrzeby organizacji ,, Miejskiego Konkursu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych spoczywających na bytomskich

cmentarzach

,, Bohaterowie- Żołnierze Wyklęci” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.

U. z 2002r. poz. 926 z późn, zmianami).

 

 

 

…………………………………………

( data i podpis opiekuna prawnego

lub pełnoletniego uczestnika)