ZAADOPTUJ RZEKĘ

 

Woda jest niezbędna do życia człowieka i przyrody. Jej głównym źródłem są rzeki. Niestety w Polsce niemal co druga rzeka jest zanieczyszczona. Problemem jest także przekształcanie rzek przez człowieka, co prowadzi do utraty siedlisk oraz wielu gatunków roślin i zwierząt. Aby  przywrócić rzekom i innym akwenom ich życiodajną rolę Klub Gaja zachęca Polaków do opieki nad rzekami i innymi akwenami. Celem programu "Zaadoptuj rzekę" jest zainteresowanie się rzeką (lub innym akwenem) w najbliższej okolicy i otoczenie jej opieką, odkrywanie jej dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i społecznego. Program Klubu Gaja "Zaadoptuj rzekę" zwraca także uwagę na czystość rzek i niedobór wody w Polsce. Adopcja rzeki lub  innego zbiornika wodnego to lepsze jej poznanie i zaopiekowanie się nią. Program "Zaadoptuj rzekę" otrzymał nominację do tytułu The Best Practice – najlepszego programu środowiskowego w Unii Europejskiej w 2008 roku.

 

Projekt Zaadoptuj rzekę został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Patronaty: Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej.
Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

 

Szkolne Koło Ligi Ochrony obejmuje "adopcją" zbiornik wodny nazywany przez mieszkańców Szombierek i Kolonii Zgorzelec "Mostkiem". Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z pracownikiem wydziału Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta w Bytomiu wiemy, że zbiornik ten nie ma oficjalnej nazwy i położony jest na terenie nieruchomości będącej własnością miasta Bytom.