WF Z KLASĄ

 

ROK SZKOLNY 2015 / 2016

W poniedziałek i wtorek 9 i 10 listopada 2015r. w naszej szkole odbyła się debata, dotycząca akcji „WF z klasą” czyli Sportowy Okrągły Stół.

„SOS” to ogólnoszkolna debata na temat udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. Jest to kluczowy moment w programie, który miał na celu zdiagnozować stan faktyczny lekcji WF-u w szkole oraz określić stan pożądany.

Na poniedziałkowym spotkaniu przypomnieliśmy uczniom założenia , cele i zadania akcji „WF z klasą” w kolejnej już III edycji. Szczególnie skupiliśmy uwagę na założeniach Sportowego Okrągłego Stołu. Każda z klas III-VI wyznaczyła 3-osobową delegację, która dyskutowała na temat plusów i minusów lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć rekreacyjnych w naszej szkole. Następnie, każda delegacja dodatkowo przedyskutowała poruszaną problematykę z własną klasą. Wnioski z dyskusji uczniowie zapisali  i przekazali nauczycielom wychowania fizycznego, którzy prowadzili całą debatę.

Główne pytania jakie zostały postawione na debacie, to:

Co konkretnie chcemy poprawić?

Co możemy zrobić  aby było lepiej?

Jakiego wsparcia potrzebujemy?

Co możemy zrobić własnymi siłami?

Co potrzebne jest z zewnątrz?

Najczęściej powtarzanymi prośbami i propozycjami były:

 

1.”Chcemy mieć lekcje wf sami na sali” ( nie łączenie dwóch klas na lekcji wf)

2.Dostęp do zajęć na basenie

3.Więcej lekcji wf – najlepiej codziennie:-)

4.Jedna lekcja w tygodniu do własnej dyspozycji

5.Więcej pozalekcyjnych zajęć sportowych – w tym więcej rozgrywek wewnątrzszkolnych

6.Darmowa woda mineralna po lekcjach wf

7.Konkurs na najlepszego sportowca szkoły

8.Raz w tygodniu lekcja wf na dużej Hali „Na Skarpie”

9.Szkolna liga piłki nożnej

10.Dzień Sportu raz w miesiącu

11.Osobny wf dla chłopców i dziewczyn

12.Sklepik w szkole

13.Większa sala gimnastyczna

 

Część pomysłów nie jest oczywiście łatwa do realizacji i wymaga pomocy z zewnątrz ale jest też sporo takich, które możemy wprowadzić sami i na tym się skupimy:-)

Jako zadanie do realizacji w I semestrze wybraliśmy – Wsparcie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej :-)

 

  

ROK SZKOLNY 2014/ 2015

W tym roku szkolnym (2014/2015) nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie "WF z Klasą". "WF z Klasą" to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu Gazety Wyborczej i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. Spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Jesteśmy przekonani, że lekcje WF-u prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego trendu. Kształtowanie w uczniach nawyku regularnego uprawiania sportu jest tak samo ważnym zadaniem szkoły, jak uczenie samodzielnego myślenia. Dlatego szkoła nie może być nastawiona tylko na promowanie sportowych talentów w kilku wybranych dyscyplinach. Jeśli lekcje WF-u są monotonne lub wiążą się z nadmiernym stresem, biciem rekordów i ciągłą rywalizacją, mogą na całe życie zniechęcić do aktywności  fizycznej. Program WF z klasą wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów  na nowoczesne i ciekawe lekcje. Zajęcia - tak obowiązkowe, jak i dodatkowe - mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Program ten ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność. Jednym z narzędzi, które ma poprawić atrakcyjność lekcji WF-u i zwiększyć  aktywność fizyczną uczniów jest Sportowy Okrągły Stół (SOS). "SOS" to ogólnoszkolna debata na temat udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. Jest to kluczowy moment w programie, który pozwoli nam zdiagnozować stan faktyczny lekcji WF-u w szkole oraz określić stan pożądany. W piątek 7 listopada 2014 w naszej szkole odbyła się debata dotycząca akcji "WF z klasą" czyli Sportowy Okrągły Stół. Sprawozdanie z debaty dostępne jest na blogu: blogiceo.nq.pl/sp44bytom