UROCZYSTE NADANIE IMIENIA SZKOLE

 

W Szkole Podstawowej nr 44 w Bytomiu odbyła się uroczystość nadania imienia UNICEF. Przygotowania do tej historycznej dla całej społeczności szkolnej chwili trwały kilkanaście miesięcy. W tym czasie podjęto szereg działań mających na celu zapoznanie uczniów, rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły z wybranym w drodze głosowania Patronem.

 

Były to między innymi:

- przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej misję UNICEF, organizacji działającej na rzecz dzieci,

- przeprowadzenie wśród najmłodszych i starszych uczniów licznych konkursów np.: wiedzy o UNICEF, recytatorskiego (wiersze o dzieciach i dla dzieci), plastycznego, na komiks "Prawa dziecka oczami dzieci",

- zorganizowanie nocy w szkole pod hasłem "Pociągiem po prawach dziecka",

- zredagowanie wydania specjalnego gazetki szkolnej,

- udział w projekcie UNICEF "Wszystkie kolory świata",

- udział w kampanii edukacyjnej UNICEF "Baw się i bądź bezpieczny", której podsumowanie odbyło się  podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego przez szkołę.

 

25 października wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście udali się do Kościoła pod wezwaniem NSPJ w Bytomiu - Szombierkach na uroczystą Mszę św. inaugurującą obchody nadania imienia szkole. Rozpoczęła się ona o godzinie 9:30. Przewodniczył jej ksiądz biskup Jan Kopiec, a wśród koncelebrantów byli  ksiądz Antoni Kopiec - proboszcz parafii pod wezwaniem NSPJ w Bytomiu oraz ksiądz Maciej Stasiak - proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu. W liturgii Mszy Świętej czynny udział brali nauczyciele, rodzice i uczniowie, a występ pani Ewy Urygi uświetnił to podniosłe wydarzenie. Kulminacyjnym momentem w kościele było poświęcenie sztandaru szkoły. 

Po Mszy, przy wstrzymanym ruchu ulicznym, uczestnicy uroczystości przemaszerowali do szkoły. Na czele kolumny szedł poczet sztandarowy, w skład którego weszli przedstawiciele Rady Rodziców: p. Monika Kopko, p. Małgorzata Świątczak oraz p. Jacek Gorczyca. Pochodowi towarzyszyły dźwięki Orkiestry Dętej Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu.

Główna część oficjalnej uroczystości, prowadzona przez panią Karinę Grabowską, miała miejsce w specjalnie na tę okoliczność udekorowanej sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło powitanie przybyłych gości. Swą obecnością zaszczycili nas między innymi:

- pan Marek Krupiński - Dyrektor Generalny Delegatury UNICEF w Warszawie

- pani Aneta Latacz - wiceprezydent Miasta Bytomia

- przedstawiciel pana Wojciecha Szaramy - Posła na Sejm RP

- pan Jerzy Rogowski - wiceprzewodniczący Rady Miasta Bytomia

- pan Mirosław Papiernik - wicedyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu

- przedstawiciele Rady Miasta

- pani Anna Cholewińska - przewodnicząca ZNP w Bytomiu

- pan Alfred Pyrk - przewodniczący Solidarności w Bytomiu

- pan Andrzej Szymczyk - Komendant Miejskie Policji w Bytomiu

- pan Waldemar Czapla - Komendant IV Komisariatu Miejskiej Policji w Bytomiu

- pan Zenon Królik - Komendant Miejskiej Straży Pożarnej w Bytomiu

- pan Wojciech Żywczok - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu

- pani Bożena Malik - dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Bytomiu

- pan Marek Sitko - Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Szombierki

- pani Anna Kowolik - prezes Ligi Kobiet Nieobojętnych

- pani Ewa Grzelczak - kierownik Klubu Relax

- byli dyrektorzy naszej szkoły

- dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli

- absolwenci szkoły: pani Ewa Kubacz-Ćwiek, pan Adam Kubacz, pan Rafał Kolano

 

Następnie wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, pan Jerzy Rogowski odczytał Akt Nadania Imienia UNICEF Szkole Podstawowej nr 44 w Bytomiu. Po wręczeniu aktu Pani Dyrektor, Bronisławie Miarczyńskiej, nastąpiła prezentacja Patrona przygotowana przez panią Aleksandrę Gackę. 

Kolejnym punktem była ceremonia przekazania Sztandaru. Przy dźwiękach werbli Poczet Rady Rodziców wprowadził Sztandar i uroczyście przekazał go Pani Dyrektor, która podziękowała za ten cenny dar i zapewniła, że stanie się on symbolem wartości będących fundamentem pracy szkoły, po czym przekazała go Pocztowi Uczniów. Ci zapewnili, iż otoczą go powszechnym szacunkiem i czcią. Po prezentacji Sztandaru wszystkim zgromadzonym odbyło się pierwsze ślubowanie reprezentantów wszystkich klas na Sztandar Szkoły.

Po tej podniosłej i wzruszającej chwili przyszedł czas na premierowe odśpiewanie hymnu szkoły. Piosenka zatytułowana "Wystarczy tak niewiele", powstała specjalnie na tę okoliczność, zaprezentowana została przez szkolny zespół wokalno-muzyczny pod kierownictwem pani Janiny Bańczyk.

Później głos zabrali goście. Obecna Wiceprezydent Bytomia, do niedawna nasza Pani Dyrektor, Aneta Latacz odczytała w imieniu  Prezydenta Bytomia, Pana Damiana Bartyli, list gratulacyjny oraz wypowiedziała osobiste słowa podkreślające jej emocjonalną więź z naszą szkołą. Kolejni mówcy: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Jerzy Rogowski, przedstawiciel Pana Wojciecha Szaramy, posła na Sejm RP, wicedyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu Pan Mirosław Papiernik również złożyli gratulacje oraz serdeczne życzenia z okazji nadania szkole imienia. Wszyscy zgromadzeni byli pod wrażeniem wyjątkowo ciepłych i życzliwych słów wypowiedzianych pod adresem szkoły przez Dyrektora Generalnego Delegatury UNICEF w Warszawie, Pana Marka Krupińskiego.

Po przemówieniach Sztandar został wyprowadzony pod tablicę pamiątkową, a zebranych zaproszono na koncert, podczas którego wystąpili uczniowie, absolwenci i zaproszeni artyści. Szkolny zespół wokalny wykonał piosenkę "Wszystkie dzieci nasze są", Eliza Krysik zaśpiewała utwór "Halleluja" przy akompaniamencie zespołu instrumentalnego. Weronika Kowolik i Lidia Samotus zaprezentowały się w układzie wokalno-tanecznym, Dominika Maziarka wykonała motyw muzyczny z filmu "Anastasia", Marta Gawęcka natomiast z filmu "Pocahontas". Patryk Werajtis zagrał utwór z repertuaru Michaela Jacksona, Kamil Libera zaś popisał się recytacją wiersza Ewy Chotomskiej "Wyciągnij dłoń". Ozdobą koncertu był także występ Zespołu Akordeonistów im. Edwarda Huloka.

Podczas krótkiej przerwy goście mieli okazję obejrzeć kącik Patrona, okolicznościową wystawę poświęconą historii szkoły i jej osiągnięciom, przyjrzeć się gazetkom ściennym nawiązującym tematycznie do działalności UNICEF oraz pracom plastycznym uczniów.

Następnie odbyło się humorystyczne przedstawienie zatytułowane "Co za bałagan! - czyli Czerwone Kapturki z różnych stron świata", które przygotowali uczniowie klas III – VI naszej szkoły pod opieką pań Klaudii Działach-Ledwig i Kariny Grabowskiej.

Ostatnia część uroczystości miała miejsce w holu. Tutaj pod tablicą pamiątkową nadszedł czas na podziękowania. Słowa wdzięczności skierowane zostały pod adresem pana Patryka Walczyka z Firmy Kompleksowe Docieplenia w Bytomiu przy ul. Witosa 18, który przekazał środki na sfinansowanie sztandaru oraz pani Kamili Krzyśpiak i pana Jerzego Pilcha z Firmy "J.P. Pilch SP. Z O.O." w Ustroniu przy ul. Źródlanej 25, którzy ufundowali tablicę pamiątkową. Miłym akcentem było wbijanie pamiątkowych gwoździ przez przedstawiciela Rady Miejskiej - radnego Pana Mariusza Kurzątkowskiego, Wiceprezydent Bytomia - Panią Anetę Latacz, Dyrektora Generalnego Delegatury UNICEF w Warszawie - Pana Marka Krupińskiego i Panią Monikę Kopko - przewodniczącą Rady Rodziców. Na zakończenie uroczystości poproszono gościa honorowego – Dyrektora Generalnego Delegatury UNICEF, Pana Marka Krupińskiego o odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Uczynił to w towarzystwie Pani Wiceprezydent i Pani Dyrektor.

Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim przybyłym za uświetnienie swą obecnością naszej uroczystości.

Nadanie imienia szkole było świętem, które zapamiętamy na długo. Teraz nadszedł czas, by udowodnić, że jesteśmy godni nosić imię naszego Patrona.