UNICEF - AKCJE PATRONACKIE W NASZEJ SZKOLE

 


„Jedynie prawdziwy człowiek

 

zauważy potrzeby innego człowieka.

 

Jedynie człowiek wielkiego serca

 

wyciągnie doń pomocną dłoń…”

 

 

 „Spraw, aby dzieci w Syrii przetrwały zimę”

 

„Spraw, aby dzieci w Syrii przetrwały zimę” to już kolejna akcja UNICEF, do której przyłączyła się nasza szkoła. Od kilku lat staramy się, w miarę możliwości, pomagać i zbierać fundusze dla dzieci żyjących w ubogich rejonach świata. Działania UNICEF są dla nas tym bardziej ważne, że nasza szkoła nosi imię tej właśnie organizacji.

 

Realizację akcji rozpoczęliśmy od zaznajomienia naszych uczniów z sytuacją dzieci żyjących w Syrii. Zaprezentowaliśmy materiał filmowy oraz dodatkowe informacje na temat sytuacji w tym regionie świata. Zapoznaliśmy z celami akcji. Staraliśmy się wzbudzić w nich poczucie solidarności z ich rówieśnikami żyjącymi w Syrii, a także zachęcić do włączenia się w pomoc.

 

W akcję zaangażowało się wielu uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły.

 

Solidaryzując się z dziećmi z Syrii, dnia 14 grudnia 2017r. zorganizowaliśmy „Kiermasz świąteczny”, w czasie którego zebrani goście mogli nabyć wytwory świąteczne wykonane przez uczniów naszej szkoły. Mieli również okazję wysłuchać przepięknego "Koncertu Świątecznego " przygotowanego specjalnie na tę okazję przez szkolny zespół wokalny „Cantare.

 

Dziękujemy Wszystkim, którzy wsparli akcję!!


Więcej o akcji: https://www.unicef.pl/nmaction/akcja/pomocdlasyrii/6


Rozpoczynamy ROK SZKOLNY 2017/2018 z UNICEF:

Przez kilka lat działania Klubu Szkół UNICEF koncentrowały się przede wszystkim na działaniach  w krajach rozwijających się. Celem było pokazanie jak efektywnie działa UNICEF w sytuacjach klęsk żywiołowych, a także jak wygląda pomoc kierowana do najbardziej potrzebujących.
W roku szkolnym 2017/2018, poza wyżej wymienioną problematyką, uwaga UNICEF skupi się wokół inicjatyw dedykowanych dzieciom i młodzieży w krajach wysokorozwiniętych,
w krajach takich jak Polska.

W ramach akcji UNICEF przewidzianej do realizacji w miesiącach wrzesień- październik uczniowie naszej szkoły zostali zapoznani z materiałem filmowym przybliżającym działalność Centrum Pomocy Humanitarnej w Kopenhadze, prezentacją na temat działania UNICEF w Polsce oraz raportem  alternatywnym i rekomendacjami dla tego raportu.  
Zapoznali się też z zadaniem dla członków Klubu Szkół UNICEF.

Realizacja zadania w klasach IV-VII polegała zazwyczaj na pracy w grupach, w których uczniowie prowadzili dyskusję nad wybranymi obszarami.  W kręgu ich zainteresowań znalazły się: prawo, zdrowie, edukacja, dzieci cudzoziemskie, demografia, zdrowie, przemoc i ubóstwo.
W klasach I-III  uczniowie, naprowadzani przez nauczycieli, odgrywali scenki, formułowali wnioski i wykonywali plakaty: Jak można pomóc dzieciom w kraju wysokorozwiniętym takim, jakim jest Polska. Plakaty przedstawiały sytuacje, które należałoby zmienić czy poprawić, aby żyło się nam lepiej. Większość uczniów przedstawiła w swoich pracach jak jest teraz i jak chcieliby aby było kiedyś. Propozycje jakie podawali to m.in. zanieczyszczenie środowiska, niepełne rodziny, wycinka drzew, oddawanie zwierząt do schroniska, bójki, kradzieże itp.


 

Po pierwsze dziecko.

 

Akcja "Po pierwsze dziecko" -  to już kolejna akcja realizowana w naszej szkole.

 

Zgodnie z jej celami i założeniami w dniach od 17 maja do 20 czerwca przeprowadzone zostały w każdej klasie zajęcia związane z problemami współczesnego świata, szczególne sytuacją uchodźców, w tym również dzieci. Zajęcia miały na celu uwrazliwienie naszych uczniów na krzywdę innych, rozbudzenie empatii oraz kształtowanie postawy społecznego zaangażowania. Dzieci obejrzały również film na temat sytuacji uchodźców we współczesnym świecie. Zrobił on na nich olbrzymie wrażenie i wywołał falę dyskusji na temat tragicznej sytuacji życiowej ich rówieśników.

 

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w akcji "Po pierwsze dziecko". Była to kolejna okazja do refleksji oraz uświadomienia sobie, jakie wartości są w życiu najważniejsze.


Więcej o akcji: https://www.unicef.pl/nmaction/akcja_szkolna/popierwszedziecko/85Sprawozdanie z realizacji akcji UNICEF przewidzianej na semestr letni roku szkolnego 2015/2016
PRAWA DZIECKA A PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu:

Już kolejny raz nasza szkoła przystąpiła do realizacji, tak ważnych naszym zdaniem, akcji UNICEF, uświadamiających polskim dzieciom trudną sytuację ich rówieśników na świecie. Zgodnie z założeniami akcji zapoznaliśmy naszych podopiecznych z zagadnieniami związanymi ze Zrównoważonymi Celami Rozwoju. Zgodnie z sugestiami skupiliśmy się na trzech obszarach: zdrowiu, ubóstwie i zmianach klimatycznych w nawiązaniu do praw dziecka. W każdej klasie zostały przeprowadzone trzy zajęcia poświęcone tym zagadnieniom.
Podczas zajęć zauważyliśmy u uczniów głębokie poruszenie problemami dzieci Gwatemali.
Rozmawialiśmy na temat życia dzieci tam żyjących, ich problemów, porównaliśmy je z naszymi warunkami życia. Wspólnie zastanawialiśmy się, co wpływa na dobre i złe samopoczucie człowieka. Mówiliśmy o czynnikach, które wpływają na nasze środowisko. Wspólnie zastanawialiśmy się, co my możemy zrobić, by uchronić naszą planetę.


 "Mali uczniowie idą do szkoły" 

"MALI uczniowie idą do szkoły" to już kolejna akcja UNICEF, do której przyłączyła się nasza szkoła. Od kilku lat staramy się, w miarę możliwości, pomagać i zbierać fundusze dla dzieci żyjących w ubogich rejonach świata. Działania UNICEF są dla nas tym bardziej ważne, że nasza szkoła nosi imię tej właśnie organizacji. Realizację akcji rozpoczęliśmy od zaznajomienia naszych uczniów z sytuacją dzieci żyjących w Mali, dotyczącą między innymi trudnego dostępu do edukacji – zaprezentowaliśmy materiał filmowy oraz dodatkowe informacje na temat sytuacji w tym regionie świata. Zapoznaliśmy z celami akcji. Staraliśmy się wzbudzić w nich poczucie solidarności z ich rówieśnikami żyjącymi na drugiej półkuli Ziemi, a także zachęcić do włączenia się w pomoc. W akcję zaangażowało się wielu uczniów naszej szkoły. Dzieci, z nieocenioną pomocą rodziców, stworzyły własne książki. Można je z powodzeniem nazwać małymi dziełami. Uczniowie wyrazili swą twórczość w różnej formie - stworzyli bajki, opowiadania, tomiki wierszy, komiksy… W wielu z tych książek znalazły się odniesienia do sytuacji w Mali. Dnia 17 grudnia 2015r. zorganizowaliśmy "Dzień Książki dla Afryki", w czasie którego zebrani Goście mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną o Mali, nabyć książki wykonane przez uczniów naszej szkoły, ale też wysłuchać przepięknego "Koncertu Świątecznego" przygotowanego specjalnie na tę okazję przez szkolny zespół wokalny "Cantare" oraz dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej. Solidaryzując się z dziećmi w Mali, zorganizowaliśmy również kiermasz ozdób świątecznych. Zaproszeni goście z zaangażowaniem przyłączyli się do zbierania funduszy na pomoc dzieciom w Mali. Dochód ze sprzedaż książeczek oraz stroików z radością przekazaliśmy na ten szczytny cel.

 

 

"Dzieci dzieciom"

Jakiś czas temu światem wstrząsnęła informacja o tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi w Nepalu. Pracownicy UNICEF, organizacji której imię nosi nasza szkoła, od pierwszych godzin po tragedii niosą pomoc poszkodowanym. Wśród nich są niestety tysiące dzieci. Potrzebują one leków, opieki medycznej, dachu nad głową i pożywienia. Poczuwając się do odpowiedzialności za ich życie i zdrowie, postanowiliśmy, na miarę własnych możliwości, przyłączyć się do zbiórki pieniędzy. Zorganizowaliśmy akcję "Dzieci dzieciom", w czasie której dzieci z klas: Ib i IIb zaprezentowały przedstawienia teatralne. Obejrzeli je rodzice uczniów naszej szkoły.

 

Wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel i wsparli naszą inicjatywę, serdecznie dziękujemy.

 

"Dopóki żyjesz, dopóki można, bądź dobry" Marek Aureliusz

 


 

 

Fotki z przedstawienia:

 

 

"Szkoła z prawami dziecka"

Od 25 października 2012 roku nasza szkoła nosi imię UNICEF. Staramy się aktywnie uczestniczyć w akcjach UNICEF – u adresowanych do szkół w całej Polsce. Obecnie ubiegamy się o certyfikat Szkoły z prawami dziecka. W ramach akcji "Szkoła z prawami dziecka" w każdej klasie zostały przeprowadzone 3 zajęcia na temat praw dziecka. Przy tej okazji uczniowie mogli obejrzeć wyjątkowe przedstawienie teatralne. Jego wyjątkowość polegała na tym, że scenariusz został napisany przez uczennicę klasy VI c, muzykę opracowali uczniowie kl. VI b oraz kl. IV b. Dekorację i stroje wykonali uczniowie pod nadzorem nauczycieli. Przedstawienie to brało udział w Ogólnopolskim Konkursie "Wodny Teatr" i zdobyło II miejsce. Podsumowanie akcji połączyliśmy z otwarciem nowego boiska szkolnego, co poniekąd również łączy się z prawami dziecka do zabawy, zdrowego rozwoju. Miało to miejsce 9 czerwca 2014 r. Skorzystaliśmy przy tej okazji z możliwości wyróżnienia najaktywniejszych osób lokalnej społeczności, które szczególnie starają się wpływać na poprawę losu dzieci. Nasza szkolna społeczność uhonorowała 5 osób odznaczeniem UNICEF – Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka.

 

Są to:

 • Pani Wiceprezydent Bytomia Aneta Latacz - była dyrektor naszej szkoły, inicjatorka akcji charytatywnych na rzecz dzieci, szerząca idee praw dziecka. To właśnie Pani Aneta Latacz spowodowała, że nosimy zaszczytne imię UNICEF.
 • Pani Anna Kowolik - prezes prężnie działającego w Bytomiu Stowarzyszenia Ligi Kobiet Nieobojętnych, osoba od lat współpracująca z naszą szkołą dla dobra jej uczniów, nieobojętna na los wszystkich dzieci, będąca inicjatorką wielu akcji charytatywnych na rzecz przede wszystkim dzieci chorych
 • Pani Barbara Wadowska – nauczyciel gimnazjum, osoba, która z optymizmem i charakterystyczną dla siebie pogodą ducha, bezinteresownie, z wielkim zaangażowaniem poświęca się pracy z dziećmi i dla dzieci.
 • Pan Dariusz Laksa – nauczyciel wychowania fizycznego, pomysłodawca i wykonawca projektu "7 maratonów na 7 kontynentach dla 7 szkół". To człowiek łączący pasję sportową z działalnością charytatywną na rzecz dzieci, także uczniów naszej szkoły.
 • Pan Patryk Walczyk – przedsiębiorca, człowiek o wielkim sercu, który bezinteresownie umożliwiał realizację dziecięcych marzeń oraz wspierał dzieci naszej szkoły.

 


"Gwiazdka dla Afryki"

Boże Narodzenie przychodzi co roku i wszyscy dajemy się ponieść atmosferze pełnej duchowych wzruszeń, domowego ciepła i harmonii. Jak zawsze wywołaliśmy ten świąteczny nastrój, śpiewając kolędy i pastorałki. Koncert kolęd, który odbył się 10 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu, był szczególny pod wieloma względami. Najważniejszym celem naszego kolędowania było zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone. Koncert rozpoczął się od występu gości z Miejskiego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu, następnie zaprezentował się szkolny zespół muzyczny Cantare wraz z dziećmi ze świetlicy socjoterapeutycznej. Tegoroczną nowością były występy kolędowe uczniów wszystkich klas naszej szkoły. "Gwiazdka dla Afryki" to projekt, w ramach którego uczniowie przygotowali symboliczne prezenty dla maluchów z Sierra Leone. Wykonane pudełeczka owinięte wstążeczką cieszyły się ogromną popularnością. Każdy mógł przekazać na szczytny cel darowiznę stanowiącą równowartość wybranego przez siebie podarunku. Solidaryzując się z trudną sytuacją dzieci w Afryce, przygotowaliśmy również kiermasz świąteczny, z którego dochód dodatkowo przekazaliśmy na rzecz dzieci z Sierra Leone. Trzeba przecież tak niewiele, by komuś pomóc…

 

 

 

 "Baw się i bądź bezpieczny"

Nasza szkoła z wielkim zaangażowaniem przystąpiła do realizacji projektu. Jest to już kolejna akcja UNICEF, w której bierzemy udział. We wszystkich klasach I-VI zostały przeprowadzone zajęcia związane z bezpieczeństwem. Celem tych zajęć było wyposażenie dzieci w wiedzę nt. bezpieczeństwa na drodze, w czasie podróżowania, podczas zabaw i gier (w domu, na podwórku), podczas pobytu w górach, nad wodą, itp. Staraliśmy się, aby uczniowie zapoznali się z zasadami postępowania związanych z obrażeniami, zatruciami. Szczególną uwagę poświęciliśmy na naukę udzielania pierwszej pomocy, co czynimy już od 2006r, uczestnicząc w akcji WOŚP "Ratujemy i uczymy ratować". Realizując kolejny punkt projektu zorganizowaliśmy zajęcia otwarte dla rodziców, podczas których to dzieci uczyły  prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach. Po zidentyfikowaniu, w najbliższej okolicy miejsc, które zagrażają dzieciom, postanowiliśmy wystosować list do prezydenta Bytomia - Pana Piotra Koja. Uczniowie zwrócili się w nim przede wszystkim z prośbą o wyremontowanie boiska szkolnego, którego stan techniczny uniemożliwia prowadzenie zajęć ruchowych. Podsumowaniem akcji była impreza o zasięgu lokalnym "Piknik Rodzinny", w czasie której zorganizowaliśmy min. gry i zabawy, scenki sytuacyjne, zajęcia przypominające zasady bezpieczeństwa. "Piknik" odbył się 23 czerwca i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej dzielnicy, którzy licznie przybyli na tę imprezę. Podsumowując nasze wysiłki z satysfakcją możemy stwierdzić, iż uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Przyswoili wiele cennych wiadomości i umiejętności nt. bezpieczeństwa, co z pewnością niejednokrotnie wykorzystają w życiu codziennym. Z dużym zaangażowanie wzięli w projekcie  udział także rodzice naszych podopiecznych, którzy wielokrotnie wyrażali zadowolenie z tak przeprowadzonej akcji."Dzień Zmian"

15 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 44 imienia UNICEF w Bytomiu Szombierkach przy ul. Grota Roweckiego 6 po raz kolejny odbył się coroczny Piknik Rodzinny, tym razem pod hasłem „ Dzień Zmian. Rodzinko, na start”. Organizatorem imprezy była nasza szkoła oraz Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych. Oprócz integracji lokalnego środowiska głównym celem przedsięwzięcia była realizacja projektu UNICEF-u polegającego na przybliżeniu kultury i obyczajów mieszkańców drugiej półkuli. W czasie naszej imprezy zaprezentowaliśmy „Wybrzeże Kości Słoniowej”. Piknik został objęty patronatem: Prezydenta Miasta Bytomia, „Życia Bytomskiego” oraz Sfery TV. Zaszczycili nas swoją obecnością goście honorowi: Prezydent Bytomia – Pan Damian Bartyla oraz Wiceprezydent Bytomia – Pani Aneta Latacz. Obecni byli również bytomscy radni, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz inni zaproszeni goście. Na Piknik licznie przybyli mieszkańcy dzielnicy Szombierki.

Wśród atrakcji imprezy znalazły się między innymi:

 • Wystawa oryginalnych eksponatów pochodzących z „Wybrzeża Kości Słoniowej”
 • Degustacja owoców egzotycznych oraz czekolady, koktajli owocowych, …
 • Pokazy kulinarne w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu
 • Występy artystyczne uczniów i absolwentów naszej szkoły, uczniów Gimnazjum nr 7, Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej oraz MDK nr1 w Bytomiu
 • Quizy - w tym quiz wiedzy o "Wybrzeżu Kości Słoniowej" , zabawy, gry terenowe i sportowe dla dzieci i dorosłych ( w tym tradycyjne gry i zabawy pochodzące z "Wybrzeża Kości Słoniowej), plac zabaw dla najmłodszych
 • Wystawy dziecięcych prac
 • Nauka strzelania z łuku, jazda konna, jazda quadami, dmuchane zjeżdżalnie
 • Stoiska: z militariami, robotami prezentowanymi przez uczniów ZSTiO w Bytomiu

Szkoła została udekorowana, wykonanymi przez uczniów plakatami i innymi pracami plastycznymi tematycznie związanymi z "Wybrzeżem Kości Słoniowej". Zorganizowaliśmy też wystawę figurek słoni. Zgromadzeni goście mieli również okazję zapoznać się z prezentacją multimedialną nt.: wspomnianego kraju. Imprezie towarzyszyła piękna pogoda i duża doza humoru.