SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

 

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 -  2016/17

 

Nasza szkoła już po raz drugi realizuje program SZKOŁA Z KLASĄ.

 

W tym roku skupiamy  się na szkole jako miejscu, które służy nie tylko przygotowaniu do życia zawodowego, ale w którym życie toczy się każdego dnia, a wszyscy, którzy tworzą szkolną społeczność, mają wpływ na nauczanie/uczenie się, wzajemną komunikację i relacje.

 

Nauczyciele biorący udział w programie to:

- pani Krystyna Matejczyk będąca jednocześnie koordynatorem,

- pani Janina Bańczyk,

- pani Edyta Banasz

 

W roku szkolnym 2016/2017 w ramach hasła PASJA DO NAUKI postawiliśmy sobie następujący cel:


Szkoła motywuje do nauki, angażuje i rozwija pasje uczniów i nauczycieli.

 

Hasło naszych tegorocznych działań  - WIEK TO TYLKO LICZBA.

  

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 -  2010/11

 

Program realizuje idee zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

 

Nauczyciele biorący udział w programie to:

  - pani Krystyna Matejczyk będąca jednocześnie koordynatorem,

  - pani Aneta Ościk,

  - pani Justyna Tokarska,

  - pani Anna Turowska

 

"Szkołą z klasą 2.0" to kolejna edycja akcji „Szkoła z klasą” prowadzonej od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą. Ma na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji i rozwijanie ciekawych i zarazem atrakcyjnych dla uczniów sposobów nauczania, przede wszystkim metody projektu edukacyjnego. Program pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł, i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Nasza szkoła, podobnie jak każda inna, biorąca udział w programie, posiada  własną wizytówkę, http://szkolazklasa2zero.nq.pl/wizytowka_szkoly?id=244 na której można znaleźć wszystkie informacje o działaniach prowadzonych w ramach programu:

  - wypracowany Kodeks 2.0 (zestaw dobrych praktyk korzystania z nowych technologii w nauczaniu),

  - opis planowanych w szkole zmian,

  - opis spotkania otwierającego,

  - opis debaty szkolnej,

  - opis szkolnego Festiwalu 2.0.


Zapraszamy do odwiedzenia wizytówki naszej szkoły.