ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

 

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA


"CZEKAMY NA CIEBIE"


działa od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15.00 do 18.00


Rozkład zajęć :


Poniedziałek:

 • Zajęcia socjoterapetyczne, poradnictwo psychologiczne
 • Gry zespołowe
 • Zajęcia informatyczno - komputerowe

Wtorek:

 • Zajęcia techniczne, plastyczne
 • Gry zespołowe

Środa:

 • Zajęcia socjoterapeutyczne, poradnictwo psychologiczne
 • Zajęcia plastyczne, terapia pedagogiczna

Czwartek:

 • Zajęcia komputerowe
 • Gry zespołowe
 • Wyrównywanie braków edukacyjnych, trening logicznego myślenia

 

Świetlica rozpoczęła swoją działalność 2 grudnia 2002 roku. Udział w zajęciach daje wymierne rezultaty w postaci poprawy funkcjonowania społecznego i emocjonalnego uczniów. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, rodziców, a także praktykantów ze szkół pedagogicznych. W świetlicy zatrudnionych jest 6 pedagogów, którzy są na stałe zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 44:

 • Bronisława Miarczyńska - koordynator, pedagog specjalny
 • Katarzyna Piotrowska - psycholog, logopeda
 • Sonia Żychlińska - terapeuta, wychowawca
 • Aleksandra Gacka - wychowawca
 • Sławomir Żychliński - wychowawca
 • Magdalena Nadopta - wychowawca


Uczestnicy świetlicy biorą aktywny udział w licznych konkursach, imprezach, wycieczkach, wyjściach do kina organizowanych w ramach działalności świetlicy socjoterapeutycznej. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia na ścianie wspinaczkowej.

 

Cel działalności świetlicy:

Utrwalanie zachowań asertywnych mających na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, umożliwienie optymalnego startu w dorosłe życie przez polepszenie wyników w nauce oraz poprawę relacji społecznych w rodzinie i w szkole. Rozwijanie umiejętności społecznych (zapobieganie agresji, radzenie sobie ze złością, lękiem, stresem). Realizacja profilaktyki alkoholowej - wybrane elementy programów profilaktycznych, poszerzenie wiadomości z zakresu uzależnień (nikotyna, dopalacze, narkotyki).

 

Propozycje zajęć dla uczniów:

 • Zajęcia socjoterapeutyczne.
 • Poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Terapia pedagogiczna
 • Gry zespołowe
 • Trening logicznego myślenia
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia logopedyczne

 

ROK SZKOLNY 2016 / 2017

 

 

Czas na kolejne podsumowanie. W naszej świetlicy zajęcia realizowano według stałego harmonogramu, zaczynając od odrabiania zadań domowych, poprzez zajęcia wspierające i rozwijające zainteresowania, do cieszących się dużym zainteresowaniem zajęć sportowych. Codziennie mieliśmy zapewniony posiłek - podwieczorek.

Wszyscy uczestnicy mieli szansę wziąć udział w konkursach organizowanych przez naszą świetlicę, dla najlepszych oczywiście czekały nagrody.

Nie zapominamy że jednym z podstawowych celów jest zapewnienie bezpiecznych i atrakcyjnych form spędzania czasu po lekcjach, integracja grupy rówieśniczej. W realizacji tego celu pomogły wyjazdy do kina na najnowsze bajki i filmy na których doskonale bawili się i starsi i młodsi.

A gdy już wokół zaczął panować nastrój mikołajkowy i świąteczny
i przyszedł czas na ubieranie choinki wyruszyliśmy do Miechowa by poznać historię i proces powstawania tych najpiękniejszych ozdób świątecznych – bombek. Kiedy już wszystko wiedzieliśmy, każdy samodzielnie mógł ozdobić swoją bombkę, która teraz długo będzie nam przypominała o tym fantastycznym wyjeździe. Ciekawe co czeka nas w przyszłym roku… ?

 

 

 

 

 

 

 


 


„Elementarz Operowy – cykl lekcji teatralnych dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych”

 

Uczestnicy świetlicy socjoterapeutycznej od kwietnia do czerwca brali udział w ciekawym projekcie edukacyjnym.

 

Projekt „Elementarz Operowy – cykl lekcji teatralnych dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych” zakładał  organizację cyklu lekcji teatralnych, warsztatów artystycznych i koncertu przeznaczonych dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat. W ramach projektu dzieci mogły przeżyć podróż do świata Opery, poznać jej najpiękniejsze składniki, spotkać artystów zajmujących się pracą na scenie oraz innych pracowników działów technicznych. Projekt miał na celu wyjście z ofertę Opery do dzieci o ograniczonym dostępie do edukacji kulturalnej oraz pokazanie im że kultura wysoka jest otwarta także dla nich.

 

Działania zaplanowane w ramach projektu:

 

1. Lekcja teatralna „ Zapraszamy do Opery”

 

2. Lekcja teatralna „Witaj w Operze”

 

3.Warsztaty taneczne „Balety i piruety”

 

4. Warsztaty plastyczne „Rekwizytornia, czyli o przedmiotach, które żyją własnym życiem”

 

5. Lekcja teatralna „Spotkanie z Orkiestrą”.

 

 

Do uczestnictwa w projekcie „Elementarz operowy” zachęcała uczniów solistka Opery Śląskiej Joanna Kściuczyk-Jędrusik, która zaprezentowała dzieciom śpiew operowy, opowiedziała o pracy solisty oraz poprowadziła małe sceniczne improwizacje.

 

 W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się czym jest Opera, kto pracuje przy spektaklu operowym i jakie elementy składają się na to widowisko. Dzieci miały możliwość poczuć siłę tkwiącą w kostiumie teatralnym i samodzielnie zaprezentować swoje taneczne oraz wokalne umiejętności.

 

W trakcie kolejnych spotkań dzieci brały udział w warsztatach tanecznych, plastycznych, mogły zagrać na różnych instrumentach, stanąć  na scenie i zajrzeć za kulisy.

 

 

 

                                   


 


 

Podsumowując kończący się rok możemy powiedzieć że dzięki uczestnictwu w zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej mieliśmy okazję poznać cały świat… Zjechaliśmy pod ziemię i poznaliśmy historię górnictwa węglowego w naszym regionie. Poszerzyliśmy wiedzę o dziedzictwie kulturowym. Wiemy co to szola, czako i kim był gwarek.

Jakiś czas potem…polecieliśmy w Kosmos. Razem z Orbitekiem zwiedziliśmy drogę mleczną, poznaliśmy planety Układu Słonecznego, odwiedziliśmy Księżyc i wylądowaliśmy na Marsie. Starsi poznali historię podboju Kosmosu i lądowania człowieka na Księżycu. Porozmawiali o znakach zodiaku i zaobserwowali ich położenie nad naszym miastem.

Jesteśmy też na bieżąco z repertuarem kinowym, wiemy jak zrobić ciekawe ozdoby świąteczne, napisać maila do Mikołaja, zachować się bezpiecznie podczas zimowych zabaw.

W świetlicy zorganizowano konkurs plastyczny „Świąteczna choinka”, konkurs profilaktyczny „Stop cyberprzemocy” i „Dopalacze, próbujesz-ryzykujesz.”