SEKRETARIAT INFORMUJE

Koszt obiadów w październiku to 88,00 (22 dni), płatne do 25.09
 
Stołówka szkolna 12.10 będzie nieczynna!
Proszimy o terminową wpłatę.

 
 


 

 

 W roku szkolnym 2018/19 podręcznik do nauki religii w klasie pierwszej to Ks. J. Szpet, D. Jackowiak "Jestesmy w rodzinie Pana Jezusa" - podręcznik i karty pracy


 

Dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o świadczenie uruchomiono infolinię w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach - 32/606 30 03. Infolinia będzie działała od 11.06 br. do 31.08.2018r. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00
 


 

 

Koszt obiadów w czerwcu to 56,00zł ( 14 dni ), termin płatności - 25.05.2018r. Prosimy o terminową wpłatę!Koszt obiadów w maju to 72,00zł ( 18 dni ), termin płatności - 25.04.2018r. Prosimy o terminową wpłatę!


 

 Koszt obiadów w kwietniu to 72,00zł ( 18 dni ), termin płatności - 25.03.2018r. Prosimy o terminową wpłatę!

 

 


 

 Koszt obiadów w marcu to 80,00zł ( 20 dni ), termin płatności - 25.02.2018r. Prosimy o terminową wpłatę!

 


W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało poradnik pn. „Co należy wiedzieć przed feriami”. Został on zamieszczony po adresem: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/poradnik-bezpiecznego-wypoczynku.pdf


 

Koszt obiadów w styczniu to 72,00zł ( 18 dni ), termin płatności - 07.01.2018r. Stołówka czynna od 03.01.2018r.

Koszt obiadów w lutym to 52,00zł (13 dni ), termin płatności - 25.01.2018r.

Przypominamy i prosimy o terminowe wpłaty.

 


 

 
 

 

Zgodnie z art 93 ust 1 pkt 1 unieważnia się postępowanie w zakresie

Dostawa pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich

Dostawa słodyczy


 

Koszt obiadów w grudniu to 64,00zł ( 16 dni ), termin płatności - 25.11.2017r.

Przypominamy, że brak wpłaty w terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy żywionych dzieci w grudniu.

 Koszt obiadów w listopadzie to 84,00zł ( 21 dni ), termin płatności - 25.10.2017r.

Przypominamy, że brak wpłaty w terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy żywionych dzieci w listopadzie.

 


Koszt obiadów w październiku to 88,00zł ( 22 dni ), termin płatności - 25.09.2017r.

Przypominamy, że brak wpłaty w terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy żywionych dzieci w październiku.


 Koszt


 


Kilka informacji związanych z żywieniem i opłatami:

 

W nowym roku szkolnym stawka żywieniowa to 4,00 zł

Numery indywidualnych kont na które dokonują Państwo wpłat za obiady dziecka nie ulegają zmianie.

We wrześniu mamy 19 dni obiadowych ( obiady będą wydawane od wtorku 05.09) - koszt obiadów - 76,00 zł

Wprowadzamy nowe terminy wpłat za obiady. Brak wpłaty w określonym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy żywionych już w kolejnym dniu.
Do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego m-c, w którym uprawniony korzystać będzie ze stołówki szkolnej (wyjątek miesiąc styczeń - 07.01 oraz wrzesień - 07.09 ).

Brak przelewu na indywidualnym koncie bankowym dziecka do 25 dnia każdego miesiąca  poprzedzającego miesiąc żywieniowy– dziecko nie będzie ujęte w liście żywionych na kolejny miesiąc.Wykaz podręczników -religia 2017/18


 Wyprawka szkolna 2017/18


 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w wakacje:


Warszawa, 12 czerwca 2017 roku

 

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,

 

zbliża się najbardziej oczekiwany przez wszystkich czas – wakacje. Przed dziećmi
i młodzieżą ponad dwa miesiące odpoczynku. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego będą Państwo życzyli swoim uczniom radosnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji, spędzonych w gronie najbliższych.

 

Zachęcam Państwa do tego, aby w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypomnieć uczniom, w jaki sposób bezpiecznie zachowywać się podczas wakacyjnego wypoczynku. Takie zajęcia mogą przybrać dowolną formę, zarówno prezentacji filmu, jak i wizyty w szkole funkcjonariusza służb mundurowych. Przedstawiciele Komendy Głównej Policji zadeklarowali pełną gotowość do współpracy
i wsparcia w zakresie organizacji tego typu spotkań. Do współpracy i bezpośrednich kontaktów wyznaczeni zostali dzielnicowi właściwi miejscowo dla lokalizacji placówki oświatowej, którzy w najbliższym czasie nawiążą z Państwem kontakt. 

 

Najważniejsza jest rozmowa z uczniami i zwrócenie uwagi na zagrożenia,
które mogą ich spotkać. 

 

Trzeba uwrażliwić rodziców w kwestii decyzji dotyczącej formy wypoczynku swoich dzieci. Muszą oni bezwzględnie sprawdzić organizatora wyjazdu w specjalnej internetowej bazie prowadzonej przez MEN www.wypoczynek.men.gov.pl Znajdują się
w niej wszystkie informacje o obozach, koloniach i innych rodzajach wypoczynku. Rodzice muszą być pewni, że miejsce pobytu ich dziecka jest bezpieczne, a także nadzorowane przez służby publiczne. Jednocześnie przypominam, że wszelkich informacji może udzielić także kurator oświaty, który sprawuje nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci
i młodzieży.

 

Dodatkowo na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik bezpiecznego wypoczynku. Będę wdzięczna za udostępnienie tej broszury dzieciom, rodzicom i opiekunom. Również w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych: Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl; www.dopalaczeinfo.pl oraz poradni internetowej: www.narkomania.org.pl. Dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12. Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”. Dobrze zapisać lub zapamiętać również numery alarmowe: WOPR – 600 100 100 i górskie numery ratunkowe
985 lub 601 100 300.

Warto pamiętać także o:

-         odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,

-         bezpłatnej aplikacji iPolak – niezbędniku w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna
za darmo na stronie: www.msz.gov.pl/pl/ipolak,

-         rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały
o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy,

-         adresach polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi) – szczególnie ważne dla organizatorów wypoczynku letniego, kierowników wycieczek, wychowawców, opiekunów dzieci i młodzieży,

-         sprawdzaniu stron internetowych wszystkich kuratoriów oświaty dedykowanych wypoczynkowi.

Życzę, aby okres letniego wypoczynku pozwolił na zebranie sił potrzebnych do dalszej nauki i pracy w nowym roku szkolnym. Udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji!

 

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 

 INFORMACJA DLA RODZICÓW – WAŻNE !!


W ZWIAZKU Z NIEPOKOJĄCYMI DONIESIENIAMI

DOTYCZĄCYMI POJAWIAJACYCH SIĘ ZAGROŻEŃ W INTERNECIE PROSIMY RODZICÓW / OPIEKUNÓW/  NASZYCH  UCZNIÓW

O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA DZIECI KORZYSTAJĄCE Z INTERNETU.

Nadmierne granie może powodować: problemy z koncentracją uwagi, zaniedbywanie nauki, porzucenie aktywności fizycznej, wycofanie się z kontaktów z kolegami i rodziną. Może ono prowadzić również do zaniedbywania takich czynności jak jedzenie i sen. W wielu przypadkach może doprowadzić do uzależnienia. Rodzice powinni kontrolować dostęp dziecka do treści w Internecie, rodzaje gier i czas spędzany w wirtualnej rzeczywistości. Gry zawierające agresję i przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi. W Internecie pojawiła się niebezpieczna gra „NIEBIESKI WIELORYB”. Gra ta polega na wykonywaniu ryzykownych zadań oraz działań związanych z samookaleczaniem ciała, a jej ostatnim zadaniem jest popełnienie samobójstwa! Z doniesień mediów wynika, że gra ta jest bardzo  popularna i wzbudza duże zainteresowanie dzieci i młodzieży. Szczególnie narażone na udział w tej grze są osoby o niskiej samoocenie i osłabionym poczuciu własnej wartości. Ważne jest, aby rodzice w rozmowach z dziećmi zwrócili uwagę na ich zachowanie, samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów, gier, muzyki, jakiej słuchają. Istnieje możliwość założenia filtrów ochrony rodzicielskiej, aby ochronić dziecko przed szkodliwymi treściami w Internecie.

 

Informacje  dotyczące zachowania bezpieczeństwa

w korzystaniu z gier komputerowych :

 

1.Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.

2.Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy ta gra jest dla niego odpowiednia.

3.Zanim kupisz grę, upewnij się, czy jest ona odpowiednia do wieku twojego dziecka. Może w tym pomóc system oceny gier PEGI.

4.Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

5.Upewnij się, czy twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

6.Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

7.Zwróć uwagę na to, czy w grze dziecko kontaktuje się z innymi graczami. Jeśli tak, sprawdź, czy znajomości te są bezpieczne.

 

 

RODZICE MOGĄ DZWONIĆ POD NR TELEFONU: 800 100 100

OFERUJĄCY BEZPŁATNĄ I ANONIMOWĄ POMOC DLA DOROSŁYCH

 

DZIECI I MŁODZIEŻ MOGĄ DZWONIĆ POD NR TELEFONU: 800 12 12 12

(TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RZECZNIKA PRAW DZIECKA) 

 

 

 


 

 
Dla zainteresowanych podstawowymi

informacjami na temat

przeprowadzanej reformy oświatowej

 

strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

 

strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach – broszura "Dobra szkoła"

http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/broszura-dobra-szkola-reforma%20edukacji.pdf

 


 

INFORMACJA

dot.: dofinansowania do wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży

w roku szkolnym 2016/2017

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Prezydenta Bytomia z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania do wyjazdowego i stacjonarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich” przekazuję informacje dotyczące zakresu podejmowanych przez szkołę działań w ramach organizacji lub koordynacji wypoczynku w ramach udzielanego dofinansowania do ferii zimowych w roku szkolnym 2016/2017


1/ wypoczynek wyjazdowy:

- dochód brutto na 1-ego członka w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1 000,00 zł brutto,

- stawkę dofinansowania określono w wysokości 21 zł/dzień przy minimum 10 dniach wypoczynku i maksymalnie 21 dniach wypoczynku,

- dofinansowanie do wypoczynku wyjazdowego może być przyznane uczniowi w formie jednorazowej tj.: w okresie ferii zimowych lub ferii letnich,

- dofinansowanie do wypoczynku wyjazdowego nie wyklucza możliwości otrzymania dofinansowania do wypoczynku stacjonarnego.

2/ wypoczynek stacjonarny:

- przy obliczaniu tej formy wypoczynku nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego,

- stawkę dofinansowania określono w wysokości 9 zł/dzień przy minimum 5 dniach wypoczynku,

- dofinansowanie do wypoczynku stacjonarnego może być przyznane zarówno na ferie zimowe jak i letnie.

 

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły tel. 32 286 97 37

Termin składania wniosków upływa 14 grudnia 2016r.

 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie

roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się

 

 1 września 2016 (czwartek)

 

klasy I-III - o godz. 9.30 sala gimnastyczna

klasy IV-VI - o godz. 10.30 w salach lekcyjnych


 WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017


Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą  rządowego  programu "WYPRAWKA SZKOLNA"


UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

 

Do kogo kierowana jest pomoc?


W roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostaje do uczniów:

1)  słabowidzących,

2)  niesłyszących,

3)  słabosłyszących,

4)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

9)  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 • klasy VI szkoły podstawowej,

 • klasy III gimnazjum,

 • szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy - w przypadku, gdy uczniowie ci nie  korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.


Jaką pomoc można  otrzymać w ramach programu „Wyprawka szkolna”?

 

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

Pomoc jest udzielana w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

 

Jak ubiegać się o pomoc?


Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

 • złożyć wniosek do dyrektora szkołydo której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

  • do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  • rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.
  • zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
  • w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej, koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.
  • w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

 • w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

 

 • realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 18 listopada 2016r.

 

Proszę zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw. 

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/2017

 

 1. Alfar Filip
 2. Detzner  Mikołaj
 3. Gwóźdź Michał
 4. Jakus Filip
 5. Kałuś Dominik
 6. Kołodziej Wiktoria
 7. Lukosz Patryk
 8. Ramisz Xavier
 9. Sawicki Nikolas
 10. Skutnik Przemysław
 11. Sowa Wojciech
 12. Żukowski Tomasz
 

 
Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017 do pobrania i wydrukowania