REKRUTACJA DO KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018//2019

 

lp.

 

RODZAJ CZYNOŚCI

TERMINY

postępowanie rekrutacyjne

postępowanie uzupełniające

1.

Zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej

 

od 12 marca do 11 maja 2018 r.

 

-----------------------

2.

Złożenie wniosku przez kandydata spoza obwodu
o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie lokalnych kryteriów rekrutacji

od 12 marca do 11 maja 2018 r.

 

 

od 11 czerwca do 29 czerwca 2018r.

3.

Złożenie wniosku przez kandydata 
o przyjęcie do szkoły podstawowej z klasami sportowymi wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie lokalnych kryteriów rekrutacji.

od 12 marca  do 13 kwietnia 2018 r.

od 11 czerwca do  15 czerwca 2018 r.

4.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,
o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

od 23 kwietnia do 27 kwietnia 2018 r.

od 18 czerwca do 22 czerwca 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,
o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy
Prawo oświatowe

7 maja 2018 r.

22 czerwca 2018 r.

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata lokalnych kryteriów rekrutacji

od 14 maja do 18 maja 2018 r.

od 2 lipca do 4 lipca 2018 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

25 maja 2018 r.

6 lipca 2018 r.

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 28 maja do 1 czerwca 2018 r.

od 9 lipca do 13 lipca 2018 r.

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

4 czerwca 2018 r.

16 lipca 2018 r.

10.

Składanie wniosków o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

W terminie określonym w art. 158 ust. 6-9  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.

Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
  2. Rozporządzeniem MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).

 

NACZELNIK WYDZIAŁU

       Aldona Kopczyńska

 

Dokumenty do pobrania:

 

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy rejonowej publicznej szkoły podstawowej


Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej

 

Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych


 

 

 

 

KOMUNIKAT nr 1

z dnia 8 marca 2017 r.

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

lp.

 

RODZAJ CZYNOŚCI

TERMINY

postępowanie rekrutacyjne

postępowanie uzupełniające

1.

Zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej

 

od 22 marca do 12 maja 2017 r.

 

-----------------------

2.

Złożenie wniosku przez kandydata spoza obwodu
o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie lokalnych kryteriów rekrutacji

od 22 marca do 12 maja 2017 r.

 

 

od 12 czerwca do 30 czerwca 2017r.

3.

Złożenie wniosku przez kandydata 
o przyjęcie do szkoły podstawowej z klasami sportowymi wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie lokalnych kryteriów rekrutacji.

od 22 marca  do 14 kwietnia 2017 r.

od 12 czerwca do  14 czerwca 2017 r.

4.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,
o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

od 24 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r.

od 19 czerwca do 21 czerwca 2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,
o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy
Prawo oświatowe

8 maja 2017 r.

23 czerwca 2017 r.

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata lokalnych kryteriów rekrutacji

od 15 maja do 19 maja 2017 r.

od 3 lipca do 5 lipca 2017 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

26 maja 2017 r.

7 lipca 2017 r.

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 29 maja do 2 czerwca 2017 r.

od 10 lipca do 12 lipca 2017 r.

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

5 czerwca 2017 r.

14 lipca 2017 r.

10.

Składanie wniosków o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

W terminie określonym w 158 ust. 6-9  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

 

KOMUNIKAT nr 1 *

z dnia 8 marca 2017 r.

 

 

Podstawy prawne:

1.               Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

2.               Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

 

* Komunikat nie dotyczy Szkoły Podstawowej nr  26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J.F. Kennedy'ego w Bytomiu, która została uwzględniona w projekcje  uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Postępowanie rekrutacyjne do ww. szkoły rozpocznie się po wejściu w życie uchwały o charakterze normatywnym w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.