PROJEKT

PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY


Od 2 listopada 2010r. uczniowie klasy 1 B, pod opieką wychowawcy mgr Ewy Koczar będą uczestniczyć w III etapie Projektu Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą Do Wiedzy, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa.

Koncepcja projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne. Założenia projektu oparte są na teorii Howarda Gardnera. Zgodnie z jego tezą każdy człowiek ma wiele odrębnych inteligencji. U dzieci wyróżnia on 8 typów inteligencji:językową, ruchową, matematyczno – logiczną, wizualno – przestrzenną, przyrodnicza, muzyczną, interpersonalną i intrapersonalną. W ramach obowiązkowych i dodatkowych pozalekcyjnych zajęć każde z dzieci będzie mogło realizować, rozwijać i wzmacniać swoje mocne i słabe strony, wykorzystując w tym celu różnorodne pomoce zgromadzone w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań.