PLANETA BEZ PETA

 

W kwietniu 2012 roku przystąpiliśmy do programu aktywnej edukacji ekologicznej i selektywnej zbiórki odpadów "Planeta bez peta". Program ma charakter ogólnopolski.

 

Koordynatorem projektu w SP nr 44 w Bytomiu jest Krystyna Matejczyk nauczyciel przyrody.

 

Do najważniejszych zadań projektu zaliczają się:

  • Warsztaty aktywnej edukacji ekologicznej z happeningiem o odzysku surowców z odpadów dzięki którym powinna wzrosnąć wrażliwość edukacyjna dzieci. Warsztaty zostaną przeprowadzone na terenie szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych przez przeszkolonych edukatorów ekologicznych.
  • Samodzielnie przeprowadzane przez nauczycieli 10 warsztatów w oparciu o scenariusze dostarczone przez organizatora projektu możliwe do wykorzystania na lekcjach przyrody i godzin wychowawczych według uznania nauczycieli.
  • Stworzenie edukacyjno-społecznościowego  portalu ekologicznego ekoport.pl (informacje, multimedia, liga SZO dla szkół)  będzie żywym, zmieniającym się narzędziem przyciągania i edukowania młodych ludzi zainteresowanych tematyką SZO.
  • Konkurs selektywnej zbiórki odpadów z atrakcyjnymi dopasowanymi do potrzeb szkół; uczestniczących nagrodami - szkoły zostaną zaopatrzone w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów które będą opróżniane przez firmę w tym wyspecjalizowaną. 

 

W ramach projektu w naszej szkole odbyły się warsztaty ekologiczne,

w których brało udział 198 uczniów.