O NASZEJ SZKOLE

 

HISTORIA

 

W 1951 roku Szombierki – gmina będąca częścią powiatu bytomskiego została przyłączona do Bytomia. Od tego momentu rolnicza wieś przeobraziła się w dużą przemysłową dzielnicę miasta. W połowie lat pięćdziesiątych została ona objęta miejskim planem inwestycyjnym, którego najważniejszym punktem była decyzja o przyszłej budowie dużych osiedli mieszkaniowych. Powstało między innymi osiedle Chruszczów I. Przybywało coraz więcej domów i młodych mieszkańców. Istniejące już dwie stare szkoły nie mogły pomieścić wszystkich uczniów, władze miejskie zadecydowały więc o budowie nowej placówki.Fundament pod przyszłą szkołę położono w 1962 roku, a oddanie budynku do użytku planowano na rok 1964, by uczcić 20- lecie odrodzenia Polski Ludowej. Od września tego roku nowa bytomska Szkoła Podstawowa nr 44 rozpoczęła działalność dydaktyczno – wychowawczą. Mieściła się ona jeszcze nie we własnych murach, lecz gościnnie w budynkach szkół nr 34 i 35. Uroczystość inauguracyjna odbyła się 23 stycznia 1965 roku w obecności przedstawicieli ówczesnych władz miejskich, władz partyjnych, administracyjnych i oświatowych. Przecięcia wstęgi dokonał pierwszy kierownik i organizator szkoły – Jerzy Nowakowski. Tego samego dnia naszej placówce nadano oficjalne imię "Dwudziestolecia PRL". W trzykondygnacyjnym budynku przy ulicy Rewolucji Październikowej 1 mieściło się wówczas piętnaście sal lekcyjnych, trzy pracownie oraz sala gimnastyczna, a szkoła liczyła czternaście oddziałów. 14 maja 1982 roku szkoła otrzymała sztandar. Przez wiele lat Kopalnia Szombierki była jej zakładem opiekuńczym. Zmiany społeczno - ustrojowe spowodowały, że z pełnej nazwy placówki usunięto jej imię oraz zmieniono nazwę ulicy, przy której się mieściła, na Gen. Grota Roweckiego. W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej nr 52, 1 września 1996 roku 215 jej uczniów, kilkoro nauczycieli i pracowników obsługi rozpoczęło naukę i pracę w naszej szkole. W wyniku wprowadzenia reformy oświaty w czerwcu 1999 roku mury szkoły opuściły dwa roczniki – obok uczniów klas ósmych absolwentami zostali także uczniowie klas szóstych. W następnym, 2000 roku, po raz ostatni żegnaliśmy absolwentów klas ósmych. W założeniach reformy ważnym elementem oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów są sprawdziany zewnętrzne przeprowadzane w klasach szóstych. Pierwszy taki sprawdzian nasi szóstoklasiści pisali w kwietniu 2002 roku.Wraz z upływem lat zmieniali się Dyrektorzy szkoły. Byli nimi kolejno: Jerzy Nowakowski, Cecylia Nieradko, Maria Kubik, Maria Jasieka, Terasa Bogatko, Stanisław Orszulak, Zbigniew Madej, Renata Rutkowska, Halina Porowiec, Elżbieta Morgoń-Ochman, Aneta Latacz. Od 1 września 2013 roku dyrektorem szkoły jest Pani Bronisława Miarczyńska.

 

 

DZIEŃ DZISIEJSZY

 

Obecnie nasza szkoła liczy dziewiętnaście oddziałów, a liczba uczniów oscyluje wokół 440. Posiada dziewiętnaście sal lekcyjnych, salki do nauki języków obcych i zajęć korekcyjnych, salę gimnastyczną oraz pracownię komputerową wyposażoną w dziesięć stanowisk. Ostatnie lata to okres modernizacji budynku: nowe okna, wyremontowane toalety, niektóre klasy, sala gimnastyczna, pomieszczenie świetlicy, pokój nauczycielski, sekretariat i gabinet dyrektora, odnowiony hol z recepcją oraz korytarz na pierwszym piętrze. Część z tych przedsięwzięć sfinansowana została z funduszu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Systematycznie wymieniane są także stoły, ławki, krzesła i biurka. Dysponujemy również nowym sprzętem multimedialnym, RTV, Internetem, radiowęzłem. To wszystko sprawia, że nasza szkoła staje się nowoczesnym, estetycznym miejscem, gdzie przyjemnie można spędzić czas pracy i nauki.

 

 

 

Stała troska o wysoki poziom nauczania mobilizuje kadrę pedagogiczną naszej szkoły do systematycznego korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego. Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenia, a wielu z nich, kończąc studia podyplomowe, uzyskało kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów. W ostatnich latach nauczyciele naszej szkoły byli wielokrotnie nagradzani. Panie Aneta Latacz, Bronisława Miarczyńska, Danuta Puszcz, Krystyna Matejczyk, Karina Grabowska, Ewa Kokot otrzymały Nagrodę Prezydenta Miasta Bytomia za zasługi dla bytomskiej oświaty. Ponadto dyrektor szkoły – Aneta Latacz otrzymała w 2003 roku Brązowy Krzyż Zasługi, a w 2004 roku Nagrodę Kuratora Oświaty, zaś Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowana została pani Wanda Kołodziej.

 

25 PAŹDZIERNIKA 2012


Uroczyste nadanie naszej szkole imienia UNICEF