INDYWIDUALIZACJA ...


"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania gwarancją równego startu uczniów bytomskich szkół podstawowych" to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skierowany jest do uczniów klas od 1 do 3, a jego główny cel to podniesienie efektywności kształcenia poprzez wdrożenie programu indywidualizacji nauczania i wychowania. W ramach projektu w naszej szkole, odbywają się zajęcia: dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją, rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych: matematyczno – przyrodniczych, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej oraz logopedyczne.

Zajęcia pozalekcyjne, w wymiarze 30 godzin dla każdej z grup, rozpoczęły się 24 września 2012r., a kończą 8 lutego 2013r. 

Realizując projekt, nasza szkoła została wyposażona w wiele cennych i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych m.in. komputery, gry dydaktyczne, mikroskopy, teatrzyki z pacynkami.