SEKRETARIAT SZKOŁY

 

Sekretariat szkoły załatwia sprawy uczniów. Przyjmuje podania, wnioski oraz pisma interesantów. Sprawy można załatwiać osobiście lub przesyłając na adres:

 

Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF

ul. Gen. Grota-Roweckiego 6

41-907 Bytom

 

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Sekretariat udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiani a spraw.

 

Pracownicy administracji:

kierownik gospodarczy - Sylwia Stożek

samodzielny referent - Edyta Gadzińska

sekretarz szkoły - Ewa Korbel

główny księgowy - mgr Katarzyna Sobel