PETYCJE

Petycja z dnia 21.08.2018r.

Data złożenia petycji - 21.08.2018r.

Przewidywany termin załatwienia - 21.11.2018r.

-----------------------------------------------------

Petycja z dnia 21 września 2018r.

Data złożenia  petycji - 21 września 2018r.

Przewidywany termin załatwienia - 15 grudnia 2018r.