CIAŁA DORADCZE SZKOŁY

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2020-21

Skład Rady Pedagogicznej

Plan pracy Rady Pedagogicznej

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/21


Przewodnicząca: Kamila Wojtczak

Zastępca Przewodniczącej: Adam Zellmann

Skarbnik: Katarzyna Tomala

Sekretarz: Hanna Dyczka

 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/21

http://www.sp44.bytom.pl/samorzad-uczniowski-klas-iv-viii.html